TAMARA. Microentrevista al carrer Los Pedrones
with No hi ha comentaris

Localització de l’entrevista: Los Pedrones. Ha triat aquest carrer per significar per a ella un punt de trobada amb velles i noves amistats. Per a ella és l’espai més social del barri.