ESTHER I MAR, germanes. Microentrevista al carrer Los Pedrones
with No hi ha comentaris

Localització de l’entrevista: Carrer Los Pedrones. Han triat aquest lloc perquè resideixen ací i ho viuen com un espai molt agradable, amb molta vida, al qual els agrada molt eixir i socialitzar.