#GeneraBarri s’inicia amb una experiència pilot als barris de Favara, L’Hort de Senabre i La Creu Coberta (districtes de Jesús – Patraix) situats a la perifèria sud de la ciutat de València. Aquest entorn ofereix una vida de barri intensa i un gran potencial per a un diagnòstic urbà amb perspectiva de gènere per les circumstàncies socials i urbanes que hi conflueixen: un teixit social heterogeni, un teixit associatiu amb trajectòria en reivindicacions veïnals, la coexistència de realitats urbanes trobades, espais fronterers i no consolidats, usos temporals de solars, serveis i equipaments públics d’escala de barri i supramunicipal i una àmplia cobertura de transport públic en diferents modalitats, entre d’altres factors.

#GeneraBarri és una eina innovadora i reAplicable als diferents barris de València.