generA[barri] és un projecte d’urbanisme amb perspectiva de gènere que neix com una experiència de barri replicable a altres escales i ciutats. El projecte es concep com una eina innovadora per a la millora de l’entorn urbà quotidià que contempla la diversitat d’experiències vitals que conflueixen en el dia a dia de la ciutat.

generA[barri] permet reconèixer com el disseny urbà impacta de manera diferent a la diversitat de persones que utilitzen l’espai públic segons factors com el gènere, l’edat, la diversitat funcional o l’origen cultural, entre d’altres, i proposar mesures que afavoreixin entorns més inclusius.

generA[barri] pretén formular estratègies de regeneració urbana que transformin l’espai urbà en un entorn més amable i integrador responent a les necessitats pròpies de la vida quotidiana. Es tracta d’un procés que incorpora transversalment la participació ciutadana i té entre els seus fins visibilitzar l’experiència diferenciada d’homes i dones en l’espai públic, incrementar la implicació de les dones en els processos d’avaluació del seu entorn i contribuir des de la diferència i la suma a la construcció col·lectiva de la ciutat.

El projecte ha estat coproduït en l’experiència pilot per SOSTRELAS NAVES als barris de Favara, L’Hort de Senabre i La Creu Coberta, als districtes de Jesús – Patraix de València. Aquesta iniciativa compta a més amb el suport de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de València, la Diputació de València (Servei d’Igualtat i Servei de Transparència), la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, el Vicerectorat d’Alumnat, Cultura i Esport (Àrea d’Activitats Culturals) i el Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació (Àrea de Cooperació al Desenvolupament i Unitat d’Igualtat) de la Universitat Politècnica de València, la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València i EMT.