Taller d’espai públic

with No hi ha comentaris

Després d’abordar la mobilitat quotidiana amb un enfocament inclusiu, és moment de reflexionar sobre les destinacions que motiven els nostres desplaçaments en el barri, atenent als espais de relació i accessos a equipaments públics del nostre entorn. Quins són els espais públics que més freqüentem (parcs, places, carrers, entorns d’equipaments…)? Són utilitzats per persones i generacions diverses? Quines activitats convergeixen? Les activitats i les persones canvien durant el dia? Com ens sentim en ells? Una mirada més atenta a la nostra experiència diària en aquests espais i a l’ús que altres persones fan d’ells, pot aportar claus per a valorar si el nostre entorn integra, o per contra exclou, les necessitats diverses de les persones que conviuen en ell.

El passat 25 de maig, en el Centre Social Senabre, es va desenvolupar el Taller d’Espai Públic de #GeneraBarri. Una sessió on van participar veïns i veïnes de Favara, L’Hort de Senabre i La Creu Coberta, dones en més d’un 85%, per a abordar una anàlisi amb perspectiva de gènere dels espais acordats en la sessió anterior. Espais i llocs que concentren de forma més representativa la vida i les relacions socials en aquests barris, encara que no exclusivament: El Bulevard Sud, la Plaça Segòvia, el carrer Els Pedrones, el mercat Verge de la Valvanera i el Parc Santiago Suárez (“Santi”).

Amb un plantejament similar a l’anterior taller, les assistents van plasmar sobre un mateix plànol els seus coneixements i percepcions d’aquests espais, a partir de l’ús específic que fan regularment d’ells. Aquesta superposició d’experiències va permetre valorar en col·lectiu aspectes relacionats amb la qualitat de vida en el barri, lligant-los de forma directa amb la qualitat del disseny urbà.

La lectura en clau de gènere d’aquestes vivències es va introduir d’una forma transversal. D’una banda, establint vincles directes entre els espais analitzats i les activitats lligades a la gestió de la vida quotidiana. I per un altre, pensant la nostra vivència de l’espai públic des de factors com la vitalitat dels entorns que transitem o on ens relacionem regularment, com repercuteix en el nostre ús i gaudi de certs espais la diversitat de persones o activitats que s’alternen en ells, o per contra, si l’absència o desaparició d’alguns usos en determinades franges horàries ens condiciona en alguna mesura; també, quins factors físics i perceptuales ens fan guanyar autonomia i seguretat en els nostres trajectes, o per contra, condicionen els nostres recorreguts o la nostra mobilitat; i també, si ens reconeixem en la representació simbòlica que d’homes i dones es realitza en l’espai públic en el qual ens relacionem.